ฟรี Ohio Criminal Records

อินเทอร์เน็ตได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนมากในหัวข้อต่างๆ และประชาชนก็เห็นคุณค่าของข้อมูลนี้มากขึ้นทุกวัน บันทึกทางอาญาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่บุคคลและธุรกิจกำลังค้นหานี้ ฟรี Ohio Criminal Records สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของทุกธุรกิจและมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ธุรกิจต่างๆ ต้องการภูมิหลังและข้อเท็จจริงที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับการจ้างงานใหม่ วันรับคำเขียนในใบสมัครงานตามความเป็นจริงสิ้นสุดลง การค้นหาบันทึกทางอาญามักค้นหาความจริงเกี่ยวกับผู้คนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ว่าจ้างเป็นคนที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาเป็น

การจ้างงานและพระราชบัญญัติการรายงานสินเชื่อที่เป็นธรรม (FCRA)

บันทึกการจ้างงานอยู่ภายใต้ FCRA FCRA เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่มีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน FCRA กำกับดูแลกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน รวมถึงขอบเขตการจ้างงาน การเลิกจ้าง และการว่าจ้าง

รูปภาพ FCRA

FCRA ควบคุมการจ้างงานในแง่มุมต่างๆ มากมาย ในหมู่พวกเขาคือ:

* ตรวจสอบประวัติการจ้างงาน

* รายงานประวัติก่อนการจ้างงาน

* สัมภาษณ์การจ้างงาน

* ใบสมัครงานปริญญาโท

* ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ว่าจ้าง

* การทดสอบยา

* การตรวจสอบประวัติ

* กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

*แจ้งความคดีอาญา

* กฎหมายสถานที่ทำงานและแรงงาน

ปลดอาวุธนายจ้างของความสามารถ

นโยบายการตรวจสอบประวัตินายจ้าง

FCRA พยายามที่จะเพิ่มความปลอดภัยและความปลอดภัยของทุกคนโดยดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่รวบรวมจากการตรวจสอบภูมิหลังอาจใช้ในกระบวนการจ้างงาน แต่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าบุคคลใดสามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของงานนั้นๆ ได้หรือไม่

FCRA กำกับดูแลนายจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานที่พวกเขาจ้างมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ การตรวจสอบเบื้องหลังระหว่างกระบวนการจ้างงานอาจให้ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับ “เพื่อน” ของนายจ้างเท่านั้น ข้อมูลที่จำกัดดังกล่าวใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณรับงาน หรือข้อมูลที่นายจ้างให้มาอาจทำให้คุณมีโอกาสรับงานมากขึ้น

ฉันจะอธิบายวิธีที่บริษัทตรวจสอบภูมิหลังใช้ข้อมูลนี้ในบทความต่อๆ ไป

การคัดกรองประวัติมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างกระบวนการจ้างงาน ข้อมูลที่คุณได้รับจากการตรวจสอบภูมิหลัง” และไม่ได้มาจากการตรวจสอบภูมิหลัง ได้แก่:

* ไม่ดำเนินการก่อนถึงสิ่งที่แนบมาโดยสุจริตและไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ว่างใด ๆ ”

เนื่องจากความศรัทธาในผลลัพธ์นั้นไม่อยู่ในการตรวจสอบภูมิหลัง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบภูมิหลังนั้นเชื่อถือได้และถูกต้อง เป็นผลให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับบุคคล

BackgroundCheckors.com ไม่ได้ให้ข้อมูล “ก่อนการจ้างงาน” ข้อมูลที่เราให้นั้นถือว่าเชื่อถือได้ ถูกต้อง และทันเวลา นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับรัฐบาล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ หรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบภูมิหลัง โปรดไปที่http://www.backgroundcheckors.com

 

ฟรี Ohio Criminal Records