ความเชี่ยวชาญคืออะไร

ความเชี่ยวชาญนั้นเป็นคำที่ใช้กับสาขาวิชาวิศวกรรม ในกรณีของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญคือโปรแกรมเมอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีวิศวกรรมเครื่องกล มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย เช่น การบินและอวกาศ, เครื่องกล, โยธา, ไฟฟ้า, การจัดการ, สิ่งแวดล้อม, เคมี วิศวกรสามารถเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้ ความเชี่ยวชาญคืออะไร สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ตัวอย่างเช่น มีขอบเขตของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งวิศวกรไม่จำเป็นต้องออกแบบวงจร แต่ทำเพียงทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น วิศวกรรมเครื่องมือวัด วิศวกรรมเรดาร์ วิศวกรรมการสื่อสาร ฯลฯ ตัวอย่างเช่น วิศวกรเครื่องมือวัดจำเป็นต้องเก่งด้านคณิตศาสตร์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนต่างๆ ของวิศวกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวิทยาการคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มีสาขาวิชาด้านวิศวกรรมที่กว้างขวางมาก ซึ่งให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตั้งแต่การผลิต การก่อสร้าง การวิจัย สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การจัดการโครงการ ฯลฯ ความเชี่ยวชาญพิเศษของวิศวกรทำงานในทุกสาขา ตัวอย่างเช่น Computer Applications Engineer จำเป็นต้องออกแบบซอฟต์แวร์ได้ดี วิศวกรอาวุธต้องมีความสามารถทางฟิสิกส์ ในขณะที่วิศวกรสิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องเป็นผู้วางแผนหลัก ฟรี Ohio Criminal Records

เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณควรลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาในสตรีมที่คุณสนใจ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยอมรับความเชี่ยวชาญพิเศษสามปีในสาขาวิศวกรรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจวิศวกรรมโยธา คุณควรศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นอนุพันธ์ของโยธา หากคุณต้องการเป็นวิศวกรไฟฟ้า คุณควรเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นอนุพันธ์ของอิเล็กทรอนิกส์

มีวิศวกรรมที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถเลือกได้ คุณจะโชคดีถ้าคุณพบความเชี่ยวชาญในสายงานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าแต่ละสตรีมมีชุดของความท้าทายและความแตกต่างของตัวเอง หากคุณต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คุณควรศึกษาและศึกษาให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญในสาขานี้ การศึกษาวงจรไฟฟ้าและระบบเป็นพื้นฐานที่วิศวกรไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำ หากคุณต้องการเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเคมี คุณควรตระหนักดีถึงความท้าทายพิเศษที่เกิดจากโปรไฟล์งาน

คุณไม่สามารถเลือกความเชี่ยวชาญของคุณเท่านั้น คุณควรเข้าใจว่าเพียงเพราะว่าคุณเชี่ยวชาญในสายใดสายหนึ่ง คุณจึงควรศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้วย บางวิชาที่เป็นพื้นฐานสำหรับวิศวกรสตรีมและยังเป็นพื้นฐานความเชี่ยวชาญของคุณอีกด้วย ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณยังสามารถเรียนวิศวกรรมทั่วไปได้ แต่จะยากขึ้น

หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ใด ๆ คุณจะต้องหาพนักงานใหม่ผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แม้ว่าคุณจะสามารถโฆษณาตำแหน่งงานว่างของคุณผ่านสื่อเหล่านี้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณควรจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จ้างงานในอาชีพนี้ ยินดีที่จะประกาศตำแหน่งงานว่างผ่านสื่อเหล่านี้

 

ความเชี่ยวชาญคืออะไร